Keyfiyyətə zəmanət.

Son mərhələdə şirkətimiz tərəfindən istehsal olunan bütün məhsullar üçün çatlama, qırılma və ya yarılma ilə əlaqədar üç illik zəmanət təqdim olunur.

 Toz boya örtüklü məhsullarımız cilalanma və ya boyanma tələb etmir. Onlar hətta yüksək rütubətli sahilyanı regionlarda belə çürüməyəcək və ya paslanmayacaqdır. Siz taxta və polad məhəccərlərdə rast gəlinən konstruksiya məhdudiyyətləri, mürəkkəb quraşdırma, həmçinin paslama və ya çürümə haqqında heç vaxt narahat olmayacaqsınız.

Məhsulun yanlış müstəqil quraşdırılması halında, Almet materialın zəmanət verilmiş keyfiyyəti və ya xarici görünüşünə görə məsuliyyət daşımır. Həmçinin, bu zəmanət zədələnmənin nəzərdə tutulmamış istifadə, yanlış istismar və ya təbii fəlakətlər səbəbindən baş verdiyi hallarda tətbiq olunmur.