AZ EN RU
 • Tile product 1369816735
  Skamyalar
  Skamyanın oturacaq hissəsinin materialı qırmızı rəngli taxta-plastik materialından, skamyanın kənar hissələri isə alüminiumdan hazırlanıb. Skamyanın kənar hissələrinin dizaynında Şir başı modelindən istifadə olunmuşdur.
 • Tile product 1371028595
 • Tile product 1369895847
  Skamyalar
  Avanqard stilində olan Skamyanın oturacaq hissəsinin materialı ağ rəngli taxta-plastik materialından, skamyanın kənar hissələri isə alüminiumdan hazırlanıb.
 • Tile product 1369898980
  Skamyalar
  Avanqard stilində olan Skamyanın oturacaq hissəsinin materialı qırmızı rəngli taxta-plastik materialından, skamyanın kənar hissələri isə fil sümüyü rəngi ilə boyanmış alüminiumdan hazırlanıb. Taxta plastik materialı adi taxta materialına nəzərən daha praktik, davamlı və gözəldir. Avanqard stilində olan skamyalarımız istər bağ , istərsə də park landşaftına harmonik şəkildə qarışaraq onu gözəlləşdirir
 • Tile product 1369902473
  Skamyalar
  Skamyalarımız çox möhkəm və hər bir növ havaya - qara , yağışa, istiyə davamlıdırlar. Çünki Skamyanın oturacaq hissəsinin materialı qırmızı rəngli taxta-plastik materialından, kənar hissələri isə fil sümüyü rengi ilə boyanmış alüminiumdan hazırlanıb. Taxta plastik materialı adi taxta materialına nəzərən daha praktik, davamlı və gözəldir
 • Tile product 1369904205
  Skamyalar
  Skamyanın oturacaq hissəsinin materialı ağ rəngli taxta-plastik materialından, skamyanın kənar hissələri isə qara rəng ilə boyanmış alüminiumdan hazırlanıb.
 • Tile product 1370245977
 • Tile product 1370259816
 • Tile product 1370262969
 • Tile product 1370853277
 • Tile product 1371030165
 • Tile product 1393488949
 • Tile product 1459763415
 • Tile product 1459763501